Program

Předběžné programové schéma:

 

Čtvrtek, 14. 11. 2024

 • Postgraduální kurzy:

  • Digestivní endoskopie

  • IBD

  • Hepatologie

  • Klinická výživa

 • Sekce ambulantních gastroenterologů

 • Český pankreatologický klub

 • Pracovní skupina pro motilitu GIT

 • Sesterská sekce

 • Volná sdělení

 • Satelitní sympozia

 • Endoskopický hands-on trénink
 • Sonografický workshop


Pátek, 15. 11. 2024

 • Endoskopická sekce

 • Sekce mladých gastroenterologů

 • Pracovní skupina pro IBD

 • Blok spolupráce ČGS a SGO

 • Pracovní skupina pro bariatrickou endoskopii

 • Sesterská sekce

 • Volná sdělení

 • Satelitní sympozia

 • Snídaně s expertem

 • Plenární schůze ČGS ČLS JEP


Sobota, 16. 11. 2024

 • Videomaraton

 • Pracovní skupina pro celiakii

 • To nejlepší z UEGW, DDW, ECCO, ESGE 2024

 

Informace k dalším částem programu (hands-on kurzy, workshopy, posterová sekce apod.) budou průběžně upřesňovány. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena kredity pro lékaře. Změna programu vyhrazena.