Aktivní účast


Prosíme všechny aktivní účastníky o vyplnění registračního formuláře, prostřednictvím kterého lze zaslat abstrakt a zároveň objednat všechny služby související s akcí. Děkujeme!

Pokud jste na akci zaregistrován(a) již jako pasivní účastník a rozhodl(a) jste se typ účasti změnit na aktivní, nemusíte formulář vyplňovat znovu, kontaktujte prosím Mgr. Helenu Zedníčkovou (zednickova@solen.cz, +420 778 976 986).


Ke stažení:

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

MOŽNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI
 • Vyzvaná přednáška
 • Postgraduální kurz – přednáška
 • Nevyzvaná přednáška (volná sdělení)
 • Poster
 • Videomaraton – bude upřesněno

Vyzvaná přednáška
 • Účast je možná pouze pro přednášející vyzvané programovým výborem kongresu.
 • Abstrakt zašlete ve formátu MS Word společně s vaší přihláškou on-line. Nebo abstrakt můžete poslat dodatečně, a to nejpozději do 30. 9. 2024 na e‑mail zednickova@solen.cz.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU

 • Název souhrnu začněte velkým písmenem
 • Jména autorů uveďte iniciálou křestního jména s tečkou, poté příjmení bez titulů
 • Pracoviště autorů označte číselným horním indexem
 • Vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, optimálně v rozsahu poloviny normostrany (cca 150 slov)
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1
 • Za gramatickou a formální správnost odpovídají autoři

Postgraduální kurz – přednáška
 • Účast je možná pouze pro přednášející vyzvané programovým výborem kongresu.
 • Abstrakt zašlete ve formátu MS Word společně s vaší přihláškou on-line. Nebo abstrakt můžete poslat dodatečně, a to nejpozději do 30. 9. 2024 na e‑mail zednickova@solen.cz.

Přednášku do postgraduálního kurzu prosím připravte do šablony prezentace, která je ke stažení ZDE.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU

 • Název souhrnu začněte velkým písmenem
 • Jména autorů uveďte iniciálou křestního jména s tečkou, poté příjmení bez titulů
 • Pracoviště autorů označte číselným horním indexem
 • Vlastní text by měl být výstižný, konkrétní a v rozsahu jedné normostrany (cca 300 slov)
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1
 • Za gramatickou a formální správnost odpovídají autoři

Nevyzvaná přednáška (volná sdělení) / Poster
 • V případě zájmu o aktivní účast formou přednášky v bloku Volná sdělení nebo posteru, prosím zašlete Vaši přihlášku prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. 8. 2024.
 • Pro získání bližších informací o tématu Vaší přednášky/posteru prosíme o zaslání abstraktu ve formátu MS Word ideálně zároveň s Vaší přihláškou, případně ho můžete poslat dodatečně nejpozději do 31. 8. 2024 na e‑mail zednickova@solen.cz.
 • O přijetí přednášky/posteru rozhoduje programový výbor kongresu, oznámení Vám bude odesláno e‑mailem nejpozději do konce září.

Postery budou prezentovány v elektronické formě (formát PDF) na dotykových LCD obrazovkách.

Věnujte prosím pozornost pokynům pro jejich zpracování, které jsou ZDE.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU

 • Název souhrnu začněte velkým písmenem
 • Jména autorů uveďte iniciálou křestního jména s tečkou, poté příjmení bez titulů
 • Pracoviště autorů označte číselným horním indexem
 • Vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, optimálně v rozsahu poloviny normostrany (cca 150 slov)
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1
 • Za gramatickou a formální správnost odpovídají autoři

KONTAKT PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY

Mgr. Helena Zedníčková, mob.: +420 778 976 986, e‑mail: zednickova@solen.cz